Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

10-те най-токсични растения за кучето и котката

По време на еволюцията си, растенията са разработили много токсични агенти, за да се предпазят от изяждане; много от тези вещества са изключително отровни. Дори и растенията, които се считат за нетоксични, т.е., поглъщането им не трябва да причинява сериозни системни признаци, могат да доведат до повръщане и други стомашно-чревни нарушения. Растенията правят всяко жилище по-уютно, но стопаните на домашни любимци трябва да бъдат много внимателни при избора на зеленина. Растенията, обсъждани в тази статия, се считат за едни от най-токсичните за кучета и котки; могат да предизвикат сериозно заболяване и смърт, дори при поглъщане на относително малки количества. Тези растения обикновено се намират в дома или двора.

Лилии

Токсикозата се среща само при котки. Главният токсин е неизвестен.

Всички части на растението са токсични (дори и цветния прашец).

Причинява остра бъбречна недостатъчност, вследствие на остра тубулна некроза.

Клинични признаци започват с повръщане, развива се анорексия,  летаргията започва в рамките на часове от поглъщането; повръщането може да намалее до 12 часа.

Бъбречните стойности (нивата на уреята, креатинин и фосфора) и калиевите нива започват да се повишават от 24-ят до 72-ят час.

В рамките на 18 часа се наблюдават бъбречни епителиални тръбни отливки и глюкозурия.

Прогнозата клони към неблагоприятна със забавяне на лечението.

Бъбречната функция може да се възстанови, но може да отнеме седмици; хроничната бъбречна недостатъчност е вероятна последица.

Азалия

Азалията е вечнозелен нисък храст, цъфтящ през пролетта, и е сред най-обичаните цветя, отглеждани през пролетните месеци.

Токсинът блокира натриевия канал в клетките. Засягат се главно мускулните и нервните клетки.

Цялото растение е токсично.

Преобладаващ клиничен признак е повръщането, започващо в рамките на няколко часа след поглъщането. Диарията се наблюдава в редки случаи. Като усложнение и възможно последствие се наблюдава аспирационна пневмония, а в някои случай са възможни и сърдечни аритмии.

Неврологичните признаци могат да включват депресия, атаксия, слабост и гърчове.

Прогноза е благоприятна, ако по време на токсикозата не са се появили припадъци или като последствие не се е развила аспирационна пневмония.

Тис

Наричан също отровачка, той представлява двутомно дърво, което в редки случаи (в Кавказ), може да достигне до 28 м. височина, но често се развива като храст или малко дърво.

Различни таксанови производни или таксини, които са отрицателни инотропи и хронотропи.

Всички части на растението са токсични, като смъртни случаи, след дъвченето на клони, са докладвани при кучета.

Смъртта може да бъде толкова бърза, че да не се развият клинични признаци.

Повръщането и неврологични признаци са най-чести при кучета, въпреки че може да се наблюдава и брадикардия.

Прогнозата е песимистична.

Есенен минзухар

Есенният минзухар е известен още като обикновен мразовец, зимовник, мразовед, кърпикожух, пъдиовчар (Colchicum autumnale). Той е многогодишно луковично растение.

Главен токсин – колхицин и подобни алкалоиди, които блокират клетъчното делене.

Всички части на растението са токсични, но най-високата концентрация на токсина се открива в цветовете и луковицата.

Клиничната проява на отравянето може да е в рамките на 12 до 24 часа. Първоначално могат да се появят симптоми като: хиперсаливация, депресия, повръщане, кървава диария и болка в корема.

В последствие се развива слабост, пареза и колапс.

Може да възникне и множествена органна недостатъчност.

Прогнозата е песимистична.

Напръстник

Тревисто растение, достигащо до 1 метър височина.

Главен токсин – сърдечен гликозид

Вълнистият напръстник е източник на редица лекарствени препарати с кардиотоничен ефект.

Всички части на растението са токсични, но най-високите концентрации се откриват в цветовете, плодовете и незрелите листа.

Сушената растителна материя също запазва своята токсичност.

Клинични признаци започват най-често със стомашно-чревно неразположение. Може да възникнат сърдечни аритмии от всякакъв вид.

Прогнозата е благоприятна, освен ако не се развият аритмии или хиперкалиемия.

Момина сълза

Момината сълза е многогодишно тревисто растение, което има широки, изправени листа и е с малки камбановидни цветя.

Главен токсин – кардолидони, мощни кардиотоксини.

Токсинът се концентрира в корените, но всички части на растението са токсични.

Първоначалните признаци са стомашно-чревни, с повръщане и хиперсаливация. Диарията е по-рядка.

Сърдечните признаци включват брадикардия и сърдечни аритмии.

Може да възникнат и гърчове.

Смъртта може да бъде и внезапна, без никакви предишни признаци.

Прогнозата е благоприятна , освен ако не се наблюдават аритмии и хиперкалиемия.

Олеандър

Вечнозелено многогодишно растение, което достига от 2 до 6 метра височина.

Главен токсин – сърдечни гликозиди.

Токсичността често се дължи на поглъщането на мъртви/сухи листа; зелените листа са горчиви и е по-малко вероятно да бъдат изядени от любопитните ви любимци.

Клинични признаци започват с повръщане и диария (може да съдържа кръв).

Признаците могат да прогресират до сърдечни аритмии от всякакъв вид (подобно на дигиталисова токсичност).

Прогнозата е благоприятна, при прилагане на навременна терапия.

Баптизия, Диво индиго

Декоративно топлолюбиво растение. Расте като храст или малко дърво.

Главен токсин – Brunfelsamidine, невротоксин, който причинява гърчове

Всички части на растението са токсични.

Клинични признаци: задух и нистагъм(неконтролирано движение на очите) могат да се наблюдават в рамките на минути до часове. Развиват се тремор и гърчове, които могат да наподобяват тези на отравянето със стрихнин.

Прогнозата е благоприятна, при прилагане на навременна терапия.

Рицин ( „кърлеж”)

Произхожда от Източна Африка, но като техническа култура се сади във всички зони с умерен климат. Рицинът е култивиран още от дълбока древност, заради извличаното от семената рициново масло.

Главен токсин – рицин, гликопротеин.

Блокира протеиновата синтеза, водеща до клетъчна смърт. Налице е във всички части на растението, но най-концентрирани са в семената. Силно токсичен. Доказано е, че едно бобче може да убие кучето ви. Външното покритие на бобчето трябва да се разкъса (дъвче), за да се освободи рицинът.

Клинични признаци може да се появят до 24 часа, като първоначално включват повръщане и често кървава диария, коремна болка, слабост и атаксия.

Хемоконцентрацията, левкоцитозата и повишените чернодробни ензими могат да се наблюдават при лабораторно изследване.

Прогнозата е благоприятна, при прилагане на навременна терапия.

Палми

Включват много видове, огромна част от тях са много токсични.

Главен токсин-Cycasin, гликозид произвежда метилазоксиметанол, след метаболизма на бактериите.

Цикасинът присъства в цялото растение, но концентрацията е най-висока в семената; поглъщането на 1 до 2 семена може да доведе до тежки клинични признаци и смърт.

Клинични признаци – първоначално се наблюдава повръщане, което може да започне в рамките на няколко минути след поглъщането на семената (повръщането може да продължи часове).

Налице са хиперсаливация (повишено  отделяне  на слюнка) и полидипсия (повишено  пиене  на   вода).

През следващите няколко дни се наблюдават анорексия, диария или запек, хепатомегалия (увеличен черен  дроб) и иктерус (жълто  оцветяване  на  лигавиците).

Възможно е да се наблюдават невротоксични ефекти, но те могат да бъдат вторични в следствие на  чернодробната недостатъчност.

Клиничната патология включва тромбоцитопения, билирубинемия, повишени чернодробни ензими и азотемия.

Прогнозата е песимистична, когато е настъпила чернодробна некроза.