Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

Специализирани лабораторни изследвания

Ветеринарна клиника София работи в тясно сътрудничество с германската лаборатория Laboklin. Представяме ви пълния списък с изследвания, които предлагаме.

 1. Голям скрийнинг + ПКК /а-Амилаза, Липаза, Глюкоза, Фрукоткаоза, Холестерол., Билирубин, Алкална Фосфатаза, ЛДХ, АлАТ, АсАТ, Креатинин Киназа, Протеин, Албумин, Глобулин, Триглицериди, Гама ГТ, Уреа, Креатинин, Фосфор, Магнезий, Калций, Калий, Натрий, Желязо, Натрий-Калий съотношение/
 2. FIP скрийнинг котка + ПКК /АсАТ, Билирубин, Протеин, Елекоткарофореза, Коронавирус-Ab/
 3. Голям котка профил + ПКК /“FIP“, FeLV, FIV + Голям скрийнинг/
 4. Малък котка профил /“FIP“, FeLV, FIV, Протеин, Албумин, Алб-Глоб съотношение/
 5. Гериатричен профил – котка, куче /АлАТ, ГЛДХ, АФ, Протеин, Урея, Креатинин, Фрукоткаозамин, Алб., Кр. Киназа,
  Калий, Калций, Натрий, Фосфор, Желязо, Липаза, ПКК, T4/ с Уринарен-прот./креат. стъотношение
 6. Ювенилен профил /АлАТ, АФ, ГЛДХ, КА, УРеа, Креат., Жлъчни киселини, Фосфор, ПКК, Ендопаразити/
 7. Скрийнинг за Анемия – основен /ПКК, Ретикулоцити, Желязо, Протеин, Билирубин./
 8. Скрийнинг за Анемия – куче /ПКК, Ретикулоцити, Желязо, Прот., Билир. + PCR-тестове: Babesia, Ehrlichiacanis, Anaplasmaphagocytophilum, Canine hemotropic Mycoplasma/
 9. Скрийнинг за Анемия – КT /ПКК, Ретикулоцити, Желязо, Прот.,Билир., Coombs Тест, Feline Haemotropic Mycoplasma PCR-Тест/
 10. Kърлежово преносими заболявания /Borrelia-Ab, Babesia-Ab, Anaplasma-Ab/
 11. BARF Профил – на гладно /Алб., Калций, Фосфор, Мед, Цинк, Витамин А, Витамин Д, T4, ПКК/
 12. Профил за пътуване 1 – куче /Leishmania-Ab (ELISA), Ehrlichia-canis-Ab,Babesia-Ab/
 13. Профил за пътуване 2 – куче /Средиземноморски страни, Канарски осторови, Югоизточна Европа : Leishmania-Ab (ELISA), Ehrlichia canis-Ab, Babesia-Ab, Rickettsia sp.-Ab, Hepatozoon (PCR),Microfilaria (PCR), Anaplasmaplatys (PCR) /
 14. Профил за пътуване 3 – куче /Франция, Испания, Италия, Балкански п-ов: Ehrlichiacanis-Ab, Babesia-Ab, Anaplasmaphagocytophilum-Ab, Microfilaria (PCR)/
 15. Профил за пътуване 4 куче /Източна Европа, Балкански п-ов: Babesia-Ab, Anaplasmaphagocytophilum-Ab,Rickettsiasp.-Ab, Microfilaria (PCR)/
 16. Профил за пътуване – котка /Leishmania-Ab, Ehrlichia-Ab, Hepatozoon (PCR), Microfilaria (PCR)/
 17. Профил за гризачи + ПКК /Уреа, Креат., Протеин, АсАТ, ГЛДХ, АФ, Гама- ГТ, Кр. Киназа, Калий, Натрий, Калций, Магнезий0, Жл. Киселини, Фосфор, Фрукоткаозамин/
 18. Профил за Влечуги /АФ, ГЛДХ, АлАТ, АсАТ, Жл. К-ни , Кр. Киназа, Протеин,Алб., Уреа, Пикочна киселина, Фосфор, калций, Калий, Натрий/
 19. Профил за птици /Лакоткаат ДХ, АсАТ, Амилаза, Пик. К-на, Жл. К-ни, Холинестераза, Кр. Киназа, Протеин, Алб.,Глоб., ГЛДХ, Натрий, Калий, Калций, Фосфор/
 20. Профил за порче /Глюкоза, Триглицериди, Гама-ГТ, АсАТ, Кр. Киназа, Лакоткаат ДХ, Протеин,Глоб., Уреа, Креат, Калций/
 21. ПКК /птици, влечуги/
 22. Морфолофия
 23. Ретикулоцити
 24. Кръвни групи
 25. Коагулационен статус /PT, PTT, clotting-time/
 26. Фибриноген
 27. Факоткаор VIII
 28. Факоткаор IX
 29. ДИК Профил /PT*, PTT*, clotting-time*, D-Dimer*, ПКК/
 30. ф. Вилебранд – антиген
 31. Серум – протеини елекоткарофореза
 32. Стимулационен тест за Жл. К-ни
 33. Протеин-Креатинин съотношение
 34. Микроалбумин /куче, котка/
 35. Уринарни калкули
 36. Урина Елекоткарофореза
 37. Микробиология на урина /Антибиограма, ако е приложима/
 38. COLA* тест
 39. PLI* /куче, котка/
 40. EPI (Екзокринна панкреатична недостатъчност) профил /АсАТ, АлАТ, Алб, Натрий, Калий, Калций, Глюкоза, TLI-тест, Вит. B12/
 41. TLI*-тест, Вит. Б12; Фолиева киселина
 42. TLI тест – на гладно /куче, котка/
 43. Панкреатична Еластаза /куче/
 44. Ах-рецепор – Ab
 45. Тропонин I
 46. pro-BNP (Б-тип Натриуриченпептид) – Сърдечен биомаркер /куче, котка/
 47. Сърдечен скрийнинг /Кр. Киназа, α-HBDH*, АсАТ, Калций, Магнезий, Калий, Тропонин/
 48. Витамин А
 49. Витамин Е
 50. Витамин Д3 /25 OH/
 51. Витамин Б12
 52. Фолиева киселина
 53. Гърчове/ припадъци скрийнинг /Глюкоза, Уреа, Калций, Фосфор, Жл. К-ни/
  + /Neospora-, Toxoplasma-Ab, ПКК/ KЧ
  + /Toxoplasma-Ab, ПКК/ котка
 54. Фенобарбитал
 55. Бромид /Kbr/
 56. Дигоксин
 57. Циклоспори
 58. Олово
 59. Талиум /Родентициди/
 60. Имунен статус /куче, котка, заек/ /ПКК, T-кретки, B-кретки, CD4+, CD8+, Съотношение на CD4-CD8/ /проби от максимум 48h/
 61. ANA /Антинуклеарни антитела/ – тест
 62. Coombs тест
 63. Ревматоиден факоткаор
 64. Профил Левкемия куче /ПКК, Морфология, FACS * (B- &T-клетки, Стволови клетки (<48h), Клоналност) /
 65. Профил Левкемия котка /ПКК, Морфология, FELV, FIV, Клоналност/
 66. Диференциация на левкемии
 67. Хаптоглобин
 68. IFG /Соматомедин/
 69. Еритропоетин
 70. CRP /C- реакоткаивен протеин/ – куче
 71. SAA /Серумен амилоид А/ – котка, котка
 72. CPSE /Кучешка простатно-специфична Аргининестераза, простата/ – куче
 73. Туморен маркер (CEA) /Карциноембрионен антиген/
 74. Туморен маркер (AFP) /Алфа фетопротеин/
 75. Кортизол
 76. АкоткаХ Стимулационен тест
 77. Ниска доза Дексаметазон супресионен тест
 78. Висока доза Дексаметазон супресионен тест
 79. Кортизол-креатинин съотношение
 80. 17-OH-Прогестерон
 81. Адренален профил – куче, порче /Прогестерон, Андростендион, Естрадиол/
 82. АкоткаХ
 83. TRH* стимулацонен тест с АкоткаХ
 84. Алдостерон
 85. Инсулин – на гладно
 86. Диабетен профил + ПКК /Глюкоза, Фрукоткаозамин, Креатинин, Протеин, ß-HBS*, Липаза, АлАТ, АсАТ, Натрий, Калий/
 87. Естрадиол – куче, котка
 88. Естрадиол – порче
 89. Прогестерон
 90. 17-OH-Прогестерон
 91. Тестостерон
 92. HCG стимулационен тест  /2 x Тестостерон/
 93. ЛХ /Лутеинизиращ хормон/ – котка, куче
 94. Анти-Мюлеров хормон /AMH/
 95. Т4
 96. TSH /Тиреотропен хормон / – куче, котка
 97. fT4 /Свободен Т4/
 98. free T4 диализа /замразен/
 99. fT4 + Холестерол – куче, котка
 100. Т4 + TSH – куче, котка
 101. fT4 + TSH – куче, котка
 102. fT4 + TSH + Тиреоглобулин Ab – куче
 103. TRH* – Тест /2хT4/
 104. TRH* – Тест /3хfT4/
 105. Т3
 106. fT3 /Свободен Т3/
 107. Тиреоглобулин-Ab – куче
 108. Щитовиден профил – куче /T4, fT4, T3, fT3, TSH, Тиреоглобулин-Ab, T4-Ab, T3-Ab/
 109. Щитовиден профил – котка /T4, fT4, T3, fT3, TSH/
 110. Релаксин – куче, котка
 111. Паратхормон /PTH/
 112. Паратхормон /rP/
 113. a–HBDH /Алфа хидроксибутират дехидрогеназа/
 114. Холинестераза
 115. GLDH /ГлутаматДехидрогеназа/
 116. LDH /ЛакоткаатДехидрогеназа/
 117. ß-HBS /Бета Хидроксибутират/
 118. Фрукоткаозамин
 119. Жлъчни киселини
 120. Глутатионпероксидаза
 121. Пикочна киселина
 122. Лакоткаат
 123. NEFA /Свободни Мастни Киселини/
 124. Йонизиран Калций /Airtight/
 125. Мед
 126. Манган /Manganse/
 127. Селен
 128. Цинк
 1. Anaplasmaphagocytophilum
 2. Aspergillus
 3. Babesia Ag
 4. Babesia Ab – куче, котка  /IFAT*/
 5. Babesiagibsoni
 6. Bartonellahenselae
 7. Borrelia /IgG + IgM/
 8. Borrelia /blot/
 9. Brucella canis /SAT/ – Стандартен аглутинационен тест
 10. Canine Herpes v. /CHV/ – Кучешки херпес вируса
 11. Canine Parvo v. /CPV/ – Кучешки парвовирус
 12. Canine Distemper v. – Ab /CDV/ – Гана
 13. Chlamydophila – Ab
 14. Chlamydophila – Ag
 15. Dirofilaria – Ag
 16. Ehrichiacanis
 17. Cuniculi /IFAT*/
 18. FCoV “FIP” – Котешки коронавирус
 19. Feline Calicivirus – Котешка калицивироза
 20. Feline Parvo v. – Котешка Панлевкопения
 21. FeLV*, FIP*, FIV*
 22. FeLV – Ag
 23. Feline Herpes v. /FHV/ – Котешки херпес вирус
 24. Herpes – Ag – куче, котка
 25. FIV*
 26. HCC – Кучешки инфекциозен хепатит
 27. Helicobacter /Хеликобактер/
 28. Leishmania /ELISA/
 29. Leishmania /IFAT/
 30. Leptospira
 31. Microfilaria -Ag /Тест на Кнот/ – куче, котка
 32. Neosporacaninum
 33. Rickettsia conorii
 34. Rickettsia rickettsii
 35. Rabies /Бяс/
 36. Salmonella
 37. Salmonella Dublin – Ab
 38. Sarcoptes /Саркоптоза/ – куче
 39. TBE /Tick- borne encephalitis virus/ – Кърлежово преносим енцефалит
 40. Tetanus /Тетанус/ – Ab
 41. Toxoplasma
 42. Trypanosoma
 43. Yersinia – Ab
 1. Голям профил за кръвен донор – куче
 2. Малък профил за кръвен донор – куче
 3. Голям профил за кръвен донор – котка
 4. Малък профил за кръвен донор – котка
 1. A. phagocytophilum
 2. A. platys
 3. Angiostrongylusvasorum
 4. Babesia spp.
 5. Bartonellahenselae
 6. Bordetella bronchiseptica
 7. Borrelia spp.
 8. Canine Adeno v. /CAV ½/
 9. Canine Corona v. /CCV/
 10. Canine Distemper /Гана/
 11. Canine hemotropic Mycoplasma
 12. Canine Herpes v. /CHV/
 13. Canine Mycoplasma
 14. Canine Parainfluenza /CPiV
 15. Canine Parvo v. /CPV/
 16. Chlamydophilla spp.
 17. Coxiellabrunetii /Ку-Треска/
 18. Cryptosporidia
 19. Dermatophytes
 20. Ehrichiacanis
 21. Encephalitozooncuniculi
 22. Feline Herpes v. /FHV/
 23. Feline Immunodeficiency virus /FIV/ – полу-количествен
 24. Feline Leucemia v. /FeLV/
 25. Feline Parvo v. /FPV/
 26. Hepatozooncanis/felis
 27. Leishmaniainfantum
 28. Leptospira spp.
 29. Microfilaria spp.
 30. Mycoplasma felis
 31. Myxoma virus
 32. Neosporacaninum
 33. Pasteurellamultocida
 34. Papillomavirus
 35. Psittac. Cirvo v. /PBFD*/
 36. Psittacine Herpes v. /Pacheco’s disease/ – Болест на Пачеко
 37. Rabbit Haemorrhagic Disease /RHD/ – Хеморагична треска по зайците
 38. Salmonella spp.
 39. Toxoplasma gondii
 1. Анемия- кърлежово преносима /Babesia spp., Ehrlichia canis, A. phagozytophilum, Canine haemotropic mycoplasma/
 2. Диария /CCV, CPV, Rotavirus, Giardia spp., Cryptosporidia/
 3. Очен /CHV, Chlamydophila spp./
 4. Неврологичен /Протеин, IgA, CRP*, TBE*-Ab, PCR-Tests: Distempervirus, Neosporacaninum, Toxoplasma gondii, Anaplasma phag./
 5. Репродуктивен /CHV, Chlamydophila spp., Canine Mycoplasma/
 6. Респираторен – голям /CHV, CDV, CAV, Bordetella bronchiseptica, CPiV, Mycoplasma/
 7. Респираторен – малък /CHV, CDV/
 1. Анемия /Babesia spp., Ehrlichia canis, A. phagozytophilum, Feline haemotropic mycoplasma/
 2. Диария /FCoV, Tritrichomonas foetus, Giardia spp., FPV, Cryptosporidia/
 3. Очен /FCV, FHV, Chlamydophila spp./
 4. Неврологичен /Corona virus, Toxopl. gondii, Bartonella henselae/
 5. Репродуктивен /FHV, Chlamydophila spp., Mycoplasma felis/
 6. Респираторен – голям /FHV, FCV, Chlamydophila spp., Mycoplasma felis, Bordetella bronchiseptica/
 7. Респираторен – малък /FHV, FCV/
 8. Респираторен /FHV, FCV, Chlamydophila spp., Mycoplasma felis/
 1. Голям профил – фекалии /Бактериология, микология, факултативни патогенни бактерии, Salmonella, Cl. Perfringens enterotoxin и Cl. Difficile, Токсин А и Б, вкл.pH, Ендопаразити/
 2. Малък профил – фекалии /Бактериология, микология, Факултативни и облигатни патогенни бактерии, Анаероби, pH/
 3. BARF фекален профил /Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Ендопаразити/
 4. Фекални патогени – куче /Salmonella, Yersenia, Campylobacter, EPEC*/
 5. Cl. difficile /Токсин/
 6. Cl. perfringens enterotoxin
 7. Yersinia
 8. Campylobacter
 9. Salmonella и Shigella
 10. Helicobacter pylori- Ag /EIA/
 11. Macrorhabdusornithogaster /микроскопски/
 12. Mycobacteria /микроскопски/
 13. Вирусологичен фекален профил /EIA/ /Parvo-, Rota-, Corona virus/
 14. Parvovirus /EIA/ – куче, котка
 15. Coronavirus – PCR – куче/ котка
 16. Cryptosporidia- Ag /EIA/ – бозайници
 17. Giardia spp. Ag /EIA/
 18. Giardia Ag /IFAT/
 1. Панкреатична Еластаза – куче
 2. Микроскопска нутритивна дигестия
 3. Тотални мастни киселини
 4. Жлъчни киселини /диария/
 5. Албумини и глобулини
 6. Химична детекция на кръв
 7. а- 1- Антитрипсин
 1. Микробиология и микология
 2. Микробиология /Аероби/
 3. Микология
 4. Анаероби
 1. Микробиология и микология
 2. Микробиология /Аероби/
 3. Микология
 4. Dermatophiluscongolensis
 5. Трихограма
 6. Ектопаразити
 1. Кръвна култура
 2. Антибиограма анаероби
 3. Chlamydophila
 4. MRSA Диференциация
 5. ESBL Диференциация
 6. Антибиограма
 7. Антибиограма анаероби
 8. Разширена антибиограма
 9. Тест за чувствителност към антимикотични средства
 10. Комбинация от автоваксини /като допълнение към бактериологичното изследване/ (Орална + инжективна ваксина)
 11. Автоваксина за хронична диария /като допълнение към бактериологичното изследване/ (Орална илиинжективна ваксина)
 1. Профил за сърбеж – малък – куче /Скрийнинг тест, Саркоптидни кърлежи – антитяло/
 2. Профил за сърбеж – среден – куче, котка /Сезонен и Целогодишен панел, Сенситести Хранителни алергени – разширен/
 3. Профил за сърбеж – голям – куче /Сезонен и Целогодишен панел, Сенситест и Хранителни алергени – разширен, Саркоптидни кърлежи – антитяло, Бълхи- слюнка/

Скрийнинг тест /акари, полени, мухъл, бълхи/

 1. Сезонен панел /Треви, Семена, Полени/
 2. Целогодишен панел /Мухъл, акари/
 3. Пера, Косми, Епител /Куче, Котка, Заек, Морско свинче, Папагал, Микс от пера/
 4. Панел насекоми /Simulium, Culex, Tabanus, Stomoxyscalcitrans, Хлебарки/
 5. Хименоптера /Пчела, Оса, Стършел, Хартиена оса/
 6. Средиземноморски панел /Треви, Семена, Полени, Мухъл, Акари/
 7. Бълхи – слюнка /IgE/
 8. Маласезия /IgE/
 9. Единичен антиген /IgE/
 1. Сенситест – куче /IgEи IgG на 19 често използвани хранителни съставки/
 2. Сенситест – котка /IgEи IgG на 19 често използвани хранителни съставки/
 3. Хранителни алергени – разширен – куче /IgEи IgG за кон, щраус, кенгуру, дива свиня, северен елен, амарант, пъщърнак, просо/
 4. Хранителни алергени – разширен – котка /IgEи IgG за кон, щраус, заек, еленово дива свиня, северен елен, амарант, пъщърнак/
 5. Саркоптидни кърлежи – антитяло – куче /IgG/
 6. Staphylococcus – антитяло /IgG/
 1. Стартерен пакет ASIT (куче, котка) /достатъчен за 6 месеца)
 2. Следващ пакет ASIT – пълнител (куче, котка) /достатъчен за 10 месеца/
 1. α-Манозидоза (AMD) /Персийска/
 2. Конгенитален миастеничен синдром (CMS) /Сфинкс, Девон Рекс/
 3. Ганглиозидоза (GM 1/GM 2) /Корат, Балийска, Яванска, Ориенталска късокосместа, Петерболд котка, Сейшелска, Сиамска, Тайска котка, Тонкинска/
 4. Ганглиозидоза (GM2) /Бирманска/
 5. Гликоген сторидж заболяване (Glycogen storage disease) тип IV (GSD IV) /Норвежка горска котка/
 6. Главов дефект /Бирманска/
 7. Хипертрофична кардиомиопатия (HCM) (Мутация 1 Meurs (GàC) /Мейн Куун/
 8. Хипертрофична кардиомиопатия (HCM) /Рагдол/
 9. Хипокалемия /Австралийски мист, Бирманска, Корниш Рекс, Девон Рекс, Сингапурска, Сфинкс, Тонкинска/
 10. Мукополизахаридоза Тип VI /Балийска, ЕКК, Яванска, Ориенталска КК, Петербалд, Сейшелска, Сиамска, Тайска, Тонкинска/
 11. Мукополизахаридоза Тип VII /Всички породи/
 12. Вродена миотония /Всички породи/
 13. Поликистозна дегенерация на бъбреците (PKD) /Ангорска, Британска късо- и дългокосместа, Шартрьоз, Колор-пойнт, Екзотична късокосместа, Бирманска, Персийска, Рагдол, Руска синя, Шотландска клепоуха, Селкирк рекс/
 14. Прогресивна ретинална атрофия (PRA-pd) /Ангорска, Британска късо- и дългокосместа, Шартрьоз, Колор-пойнт, Екзотична късокосместа, Бирманска, Персийска, Рагдол, Руска синя, Шотландска клепоуха, Селкирк рекс/
 15. Прогресивна ретинална атрофия (rdAc-PRA) /Абисинска, Американска грубокосместа котка, Балийска, Бенгалска, Колор-пойнт късокосместа, Корниш Рекс, Яванска, Мънчкин, Оцикат котка, Ориенталска късокосместа, Петербалд, Сингапурска, Сиамска, Сомалийска, Тонкинска/
 16. Прогресивна ретинална атрофия (rdy-PRA) /Абисинска, Оцикат котка, Сомалийска/
 17. Липса на пируват киназа (PK) /Абисинска, Бенгалска, Домашна дълго- и късокосместа, Египетски Мау, Ла Перм котка, Окцикат, Мейн Куун, Норвежка горска котка, Савана, Сибирска, Сингапурска, Сомалийска/
 18. Котешка спинална мускулна атрофия (SMA) /Мейн Куун/
 1. Цвят на козината Агути
 2. Цвят на козината Албино /Бенгалска/
 3. Цвят на козината Кафяв /Шоколад, Канела/
 4. Цвят на козината Въглен /Бенгалска/
 5. Цвят на козината колор-пойнт /Сиамска, Минк, Бирманска кафява/
 6. Цвят на козината Кехлибар /Норвежка горска котка/
 7. Цвят на козината Дилуция
 8. Цвят на козината Сняг /Бенгалска/
 9. Дължина на козината /Дългокосместа, късокосместа/
 10. Тип на козината /Сфинкс, Девон Рекс/
 11. Доминантен бял/ бели петна
 1. Генетичен тест за кръвна група – Неонатална изоеритролиза (ERYN) /Всички породи с изключение на ЕКК, Невска маскарадна котка, Рагдол, Сибирска, Турска ангора/
 2. Серологичен тест за кръвни групи /всички породи/
 3. ДНК профил /Генетичен пръстов отпечатък/
 4. Верификация на родител (тест за бащинство) /Необходим е ДНК профил и на двамата родители за верифициране на родител. Ако само един родител е налице, това трябва да се обсъди преди предаване на пробите/
 5. Определяне на породата /анализ на база данни/
 1. Adult Onset Neuropathy (AON) – Невропатия с късно начало (Английски кокер спаниел)
 2. Полинвропатия при Аляски Маламут (Аляски Маламут)
 3. Брахиурия – къса опашка (Австралийска овчарка, Австралийско късоопашато овчарско куче, Австрийски пинчер, Пойнтер от Бурбоне, Бразилски териер, Бретонспаниел, Хърватска овчарка, Датско/Шведско фермерско куче, Джак Ръсел териер, Муди, Пиринейска овчарка, Савойска овчарка, Испанско водно куче, Шведски валхаунд, Уелско корги)
 4. Липса на левкоцитна адхезия при кучетата (CLAD) (Ирландски бял и червен сетер, Ирландски сетер)
 5. Кучешка мултифокална ретинопатия (CMR) – Оптиген (Американски булдог, Австралийска овчарка, Бурбул, Булмастиф, Канекорсо, Дог от Бордо, Английски мастит, Пиринейски Дог, Перо де преса канарио, Котон де тулеар, Лапинпорокойра)
 6. Кучешка мултисистемна дегенерация (CMSD) (Китайско голо качулато куче, Кериблу териер)
 7. Центринуклеарнамиопатия (CNM) (Немски дог, Лабрадор ритривър)
 8. Коли очна аномалия (CEA) – Oптиген (Австралийска овчарка, Брадато Коли, Бордър коли, Бойкинспаниел, Хокайдо, Дългокосмест уипет, Новошотландски ритривър, Твърдокосместо, коли, Шотландска овчарка, Ланкаширски хийлър)
 9. Конгенитален хипотиреоидизъм с гуша (CHG) (Испанско водно куче)
 10. Медна токсикоза (CT) (Бедлингтън териер)
 11. Цистинурия (Австралийска овчарка, Лабрадор, Лендзеер, Миниатюрен пинчер, Нюфаундленд)
 12. Денди-Уокър подобна малформация (DWLM) (Евразийски)
 13. Дегенеративна миелопатия (DM) екзон 1(Бернско планинско куче)
 14. Дегенеративна миелопатия(DM) екзон 2 (Всички породи)
 15. Дигитална хиперкератоза (DH/HFH) (Дог от Бордо, Ирландски териер, Кромфорлендер)
 16. Синдром на сухото око и къдравата козина (CCS) (Кавалер кинг Чарлз спаниел)
 17. Джудже (хипофизна форма) (Чехословашки вълкодав, НОК, Вълче куче на Саарлос)
 18. Джудже (скелетна дисплазия 2) (Лабрадор ритривър)
 19. Ектодермална дисплазия – Синдром на кожна фрагилност (ED/SFS) (Чесапийк бей ритривър)
 20. Епизодични припадъци (EF) (Кавалер кинг Чарлз спаниел)
 21. Упражнения- индуциран колапс (EIC) (Бойкин спаниел, Чесапийк бей ритривър, кърли коут ритривър, Дратхаар, Лабрадор ритривър, Бобтейл,Уелско корги Пембрук)
 22. Липса на фактор VII (Ердейл териер, Аляскиклии кай, Гигантски шнауцер, Шотландски дийрхаунд)
 23. Фамилна невропатия (FN) (Английски кокер спаниел)
 24. Синдром на Фанкони (Басенджи)
 25. Атаксия на финското гонче (Финско гонче)
 26. Фукосидоза (Английски спрингер спаниел)
 27. Глобоидно-клетъчна левкодистрофия/ Болест на Крабе (Каирн териер, Ирландски сетер, Уест хайлендуайт териер)
 28. Гликогеноза тип 2 (GSDII, Pompe) (Фински лапхаунд, Лапинпорокойра, Шведски лапхаунд)
 29. Гликогеноза (GSDIIIa) (Кърли коутед ретривър)
 30. ГМ1 – Ганглиозидоза (Хъски, португалско водно куче, Шиба-ину)
 31. Синдром на сивото коли – кучешка циклична неутропения (Коли)
 32. Хемофилия А (Липса на фактор VIII) (Хаванез)
 33. Хемофилия Б (Липса на фактр IX) (Родоезийски риджбек)
 34. Наследствена атаксия (Гордънов сетер, Бобтейл)
 35. Наследствен катаракт (HSF4) (Австралийска овчарка, Уойлър)
 36. Наследствен катаракт (HSF4) (Бостън териер, Френски булдог, Старфордширски бултериер)
 37. Наследствена назална паракератоза (HNPK) (Лабрадор ритривър)
 38. Наследствена невропатия (GHN) (Грейхаунд)
 39. Хипомиелиноза/ Синдром на клатещото се куче (SPS) (Ваймаранер)
 40. Ихтиоза (Голдън ритривър)
 41. Синдром на Имерслунд-Гресбек (IGS) (Бийгъл, Бордър коли)
 42. Съединителна булозна епидермолиза (JEB) (Курцхаар)
 43. Ювенилна епилепсия (Лагото Романьоло)
 44. Ювенилна ларингеална парализа и полиневропатия (JLPP) (Черен руски териер, Ротвайлер)
 45. Л-2-хидрокси-глутарична ацидурия (L2HGA) (Стрфордширскибул териер)
 46. Лагото-сторидж заболяване (LSD) (Лагото романьоло)
 47. Атаксия с късно начало (LOA) (Джак Ръсел териер, Парсон Ръсел териер)
 48. Льонбергер полиневропатия 1 (LPN1) (Льонбергер)
 49. Злокачествена хипертермия (MH) (Всички породи)
 50. MDR1 генен дефект (Свръхчувствителност към Ивермектин) (Австралийска овчарка, Бордър коли, Ело, НОК, дългокосмест уипет, МакНаб, Бобтейл, Коли, Шелти, Копринен Уиндхаунд, Уойлър, Бяла овчарка)
 51. Мукополизахаридоза тип VII (MPS) (Бразилски териер, НОК)
 52. Мускулна дистрофия (MD) (Кавалер кинг чарлз спаниел, Голдън ритривър, Лендзийр)
 53. Мусладин-Льойке синдром (MLS) (Бийгъл)
 54. Миостатин мутация (“Bully-gene”) (Уипет)
 55. Миотонияконгенита (Миниатюрен шнауцер)
 56. Нарколепсия (Доберман пинчер, Лабрадор ритривър)
 57. Некротичен менингоенцефалит (NME/PDE) (Мопс)
 58. Неонаталнакортикалнацеребеларнаабиотрофия (NCCD) (Бийгъл)
 59. Неонатална енцефалопатия с гърчове (NEWS) (Стандартен пудел)
 60. Невроннацероидналипофусциноза (NCL) (Американски булдог, Американски старфордширски териер, Австралийска овчарка, Бордър коли, Дакел, Английски сетер, Тибетски териер)
 61. Нощна слепота (CSNB) (Бриард)
 62. Остеогенезис имперфекта (болест на крехкит кости) (Гладкокосмест/твърдокосмест Дакел)
 63. Синдром на перзистиращ Мюлеров канал (PMDS) (Миниатюрен шнауцер)
 64. Липса на фосфофруктокиназа (PFKD) (Американски кокер спаниел, Английски спрингер спаниел, Немски спаниел, Уипет)
 65. Поликистозна дегенерация на бъбреците (PKD) (Бул териер)
 66. Първична цилиарнадискинезия (PCD) (Бобтейл)
 67. Първична луксация на лещата (PLL) (Американско ескимоско куче, Американски гол териер, Австралийска овчарка, Китайско голо качулато куче, Чао Чао, Фокс териер, Джак Ръсел териер, Ягд териер, Лейкланд териер, Ланкаширскихийлър, Лукас териер, Миниатюрен бул териер, Норфолк териер, Норуич териер, Парсън Ръсел териер, Патердейл териер, Мопс, Рат териер, Силихейм териер, Теди Рузвелт териер, Тентерфийлд териер, Тибетски териер, Той фокс териер, Волпино италиано, Уелски териер, Вестфалия териер, Йоркширски териер)
 68. Пъвична отворен ъглова глаукома (POAG) (Бийгъл, Норвежки елкхаунд)
 69. Проеин губеща нефропатия (PLN) (Уитън териер)
 70. Липса на Пируват дехидрогеназафосфатаза 1 (PDP1) (Клъмбър спаниел, Съсекс спаниел)
 71. Липса на Пируват киназа (PK- deficiency) (Басенджи, Бийгъл, Каирн териер, Лабрадор ритривър, Мопс, Уест хайлендуайт териер)
 72. Ретиналнадисплазия (OSD) – оптиген (Лабрадор ритривър, Самоед)
 73. Спиноцеребеларнаатаксия (SCA) (Джак Ръсел териер, Парсън Ръсел териер)
 74. Болест на изплашването (Startle disease) (Ирландски вълкодав)
 75. Тромбопатия (Басетхаунд, Лендсиир)
 76. Синдром на хванатия неутрофил (TNS) (Бордър коли)
 77. Х-свързана тежка комбинирана имунна недостатъчност (Басет, Уелско Корги)
 1. А-локус (агути)
 2. B-локус (кафяв, шоколад, черен дроб (нос))
 3. Дължина на космената покривка (дълга или къса)
 4. Къдрава (къдрава козина)
 5. D-локус (дилуция)
 6. Е-локус (жълт, лимон, червен, крем, праскова)
 7. EG-локус (домино, гризъл) (Афганска хрътка, Салуки)
 8. EH-локус (седло) (Английски кокер спаниел)
 9. EM- локус (алел за меланистична маска)
 10. Furnishing (твърда козина)
 11. Без козина (powderpuff) (Китайско голо качулато куче, мексиканско голо куче, перувианско голо куче)
 12. H-локус (арлекин) (Немски дог)
 13. Неправилна космена покривка (improper coat) (Португалско водно куче)
 14. M-локус (merle, cyptic merle)
 15. К-локус (тестове за KB+ky алели само)
 16. S-локус (пъстър, бели петна)
 1. ДНК профил (генетичен отпечатък)
 2. Верификация на родител (тест за бащинство) /Необходим е ДНК профил и на двамата родители за верифициране на родител. Ако само един родител е налице, това трябва да се обсъди преди предаване на пробите/
 3. Анализ на кръвна връзка /Този тест е наличен само за определени породи/
 4. Определяне на породата /анализ на база данни/
 1. Bas PRA (Басенджи)
 2. Crd PRA (Твърдокосмест дакел)
 3. Доминантна форма на PRA (Бул Мастиф, Английски мастиф)
 4. Генерализирана PRA (Холандска овчарка)
 5. Gr PRA1 (Голдън ритривър)
 6. Pap PRA1 (Папийон, Фален)
 7. Rcd 1-PRA (Ирландски сетер, Ирландски червен и бял сетер)
 8. Rcd 1a-PRA (Слуги)
 9. Rcd 2-PRA Оптиген (Коли)
 10. Rcd 3-PRA (Уелско Корги Кардиган, Китайско голо качулато куче)
 11. Rcd 4-PRA (Австралийска овчарка, Английски сетер, Гордън сетер, Ирландски сетер, Ирландски червено-бял сетер, Полско низинно овчарско куче, Малък мюнстерлендер, Тибетски териер)
 12. XL-PRA Оптиген (миниатюрен шнауцер)
 1. Болест на фон-Вилебранд тип 1 (vWD 1) (Бернско планинско куче, Котон де Тулеар, Доберман, Пастирско куче от Дренч, Германски пинчер, Кери син териер, Лабрадудъл, Манчестър териер, Папийон, Уелско Корги Пембрук, Пудел, Стейби-хаунд)
 2. Болест на фон-Вилебранд тип 2 (vWD 2) (Курцхаар, Дратхаар)
 3. Болест на фон-Вилебранд (vWD) (Холандски кукър)
 4. Болест на фон-Вилебранд тип 3 (vWD 3) (Скоч териер, Шелти)
 1. Дегенеративна миелопатия (DM) екзон 1 + екзон 2 (Бернско планинско куче)
 2. Синдром на сухото око и къдравата козина (CCS) + Епизодични припадъци (EF) (Кавалер Кинг Чарлз спаниел)
 3. Ювенилна епилепсия + Къса козина (furnishing) (Лагото романьоло)
 4. Атаксия с късен старт (LOA) + Спиноцеребеларна атаксия(SCA) (Джак Ръсел териер, Парсън Ръсел териер)
 5. Атаксия с късен старт (LOA) + Спиноцеребеларна атаксия (SCA) + Първична луксация на лещата (Джак Ръсел териер, Парсън Ръсел териер)
 1. Хистопатология /Диагностика на тумор, дерматопатология, патология на органи, ендоскопски биопсии/
 2. Имунохистология
  След хистопатология напр.:
  – CD3/CD79a (лимфом),
  – COX-2, Ki-67 (мастоклетъчен тумор),
  – Епителни/мезенхимни маркери
  – Инфекции: FeLV*, FHV*, FCoV* (“FIP”), парвовирус
 3. Цитология /Аспират, импресионен препарат, вагинална цитология/
 4. Цитология от костен мозък /Костен мозък (в EDTA-епруветка + натривка), ПКК/
 5. Аспират /цитология и клиничен химичен анализ/
 6. Гръден кош, корем /Общ протеин, Относително тегло, pH, клетки, тест на Риволта, холестерол, триглицериди, лактат-дехидрогеназа, глюкоза/
 7. Цереброспинален флуид (ликвор) (CSF) /Общ протеин, Относително тегло, клетки, глюкоза/
 8. Синовия, друго /Общ протеин, Относително тегло, клетки/
 1. Клоналност на лифоцити
 2. Микробиология
 3. Микология
 4. Анаероби /вкл. диференциация/, Антибиограма

Clotting-time – Време за кръвосъсирване
COLA – Количествено определяне на аминокиселините Цистин, Орнитин, Лизин и Аргинин.
CRP – C-реактивен протеин
D-Dimer – Д-димер
ELISA /Enzyme Linked Immunosorbent Assa/
EPEC – Ентеропатогенна Ешерихия Коли
FACS /Fluorescence-activated cell sorting/ – Флуоресценция – активирано клетъчно сортиране
FeLV – Вирус на котешката левкемия
FIP – Котешки инфекциозен перитонинт
FIV – Котешки имунодефицитен вирус
IFAT – Имунофлуоресцентенантителен тест
PBFD /Psittacine beak and feather disease/ – Болест на клюна и перата по папагалите
PCR – полимеразо-верижна реакция
PLI /Pancreatic lipase immunoreactivity/ – Панкреатична липазнаимунореактивност
PT – Протромбиново време
PTT – Парциално тромбопластиново време
TBE /Tick borne encephalitis/ – Енцефалит от кърлеж
TLI /Trypsin like immunoreactivity/ – Серумна трипсиноподобнаимунореактивност
TRH /Thyrotropin releasing hormone/ – Тиротропин освобождаващ хормон
α-HBDH – Алфа- Хидроксибутиратдехидрогеназа
ß-HBS – Бета ХидроксиБутират