Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

Хирургия

Хирургия

Нашата хирургия е снабдена с най-модерното хирургично оборудване, системи за филтриране на въздуха и дезинфекция. Гарантирано е използването на най-безопасните за здравето на животните анестетици, както и усъвършенствани системи за мониторинг на сърцето, дишането и пулса.

В нашата клиника, преди да пристъпим към анестезия и хирургична интервенция, задължително на всеки пациент  извършваме подробен клиничен преглед, пълна кръвна картина, биохимично изследване и изследване на времето за съсирване на кръвта. Целта ни е рискът от анестезията и хирургия да бъде сведен до минимум. Едва, когато потвърдим че показателите са  в референтни граници,  пристъпваме към премедикация, анестезия и хирургия. Много често се налага да извършваме множество хирургични интервенции на  възрастни пациенти и пациенти с органна недостатъчност. При наличие на различни болестни състояния и/или органна недостатъчност се използват индивидуализирани анестезиологични протоколи и техники.

Разполагаме със следоперативен стационар за активно наблюдение на пациентите ни. Те са под лекарски контрол, който следи всички жизненоважни параметри до събуждането и възстановяването на животинката.

Всички хирургични пациенти се обезболяват задължително с различни медикаментозни схеми (определя се спрямо състоянието и нуждите на пациента).

Обща и коремна хирургия

Освен рутинно извършваните общи хирургични интервенции и коремна хирургия в клиниката ни се извършват и някои по-специализирани:

 • профилактична гастропексия;
 • третиране на Брахицефален синдром;
 • хирургия на уринарния тракт;
 • третиране на ларингеална парализа;
 • третиране на някои вродени дефекти.

Ортопедия и травматология

Включва всички заболявания и травми на опорно-двигателния апарат. Към тях спадат различни видове травми, счупвания, изкълчвания, навяхвания и др., вродени малформации на крайниците, аномалии на развитието, възпалителни, дегенеративни състояния /артрозна болест/, тумори и др.

Нашите лекари имат богат опит в ортопедичната хирургия, включително:

 • симфизиодеза;
 • фрактури;
 • операции на кръстосани връзки;
 • хирургична корекция на пателарна луксация;
 • резекция на бедрена глава и шия;
 • неинвазивно лечение на артрит и др.;
 • неврохирургия.

Предлагаме и последваща физиотерапия, осигуряваща по-бързото и качествено възстановяване на вашия любимец. Използваме акупунктура и електроакупунктура при пациенти с мускулно-скелетни увреждания, периферни невропатии и следоперативна рехабилитация, след ортопедична хирургия.

Какво е важно да знаете преди операция?

 • спрете приема на храна, поне 12 часа, и вода, около 4 часа, преди операцията на вашия любимец (изключение правят дребните породи животни, бебетата и екзотичните);
 • винаги се консултирайте предварително с вашия лекуващ ветеринарен лекар относно приема на други лекарства, различни от предписаните;
 • заповядайте в клиниката 15-20 мин. преди уговорения час за последни въпроси и уточнения.