Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

Изследване на биомаркери и хормони

Ветеринарна клиника „София“ разполага с имунологичен анализатор, който дава възможност за подобряване на диагностиката чрез изследване на следните биомаркери и хормони:

CRP (C-реактивен протеин) – този показател (биомаркер) ни дава информация относно развитието на остра възпалителна реакция в кучешкия организъм. Той позволява последващ мониторинг на ефекта от започнатата терапията върху пациента.

Feline SAA (котешки амилоид в серум) – дава ни информация относно наличието на остри възпалителни процеси и осигурява правилния мониторинг върху ефективността на терапията.

Изследването на първите биомаркера (CRP, Feline SAA) са изключително важни, тъй като освен при остри възпалителни процеси те могат да се повишат още при: имунно-медиирани заболявания, неоплазии, стерилни инфекции, следоперативни инфекции и бременност.

Много често, когато е на лице влошаване на общото състояние на животинка (не се храни, летаргична е и др.), стандартните изследвания като кръвна картина, биохимия на кръвта и урината може да не показват патология. Именно в тези случаи изследването на биомаркерите – CRP и Feline SAA са от изключително значение.

Cardiac Troponin 1 (Сърдечен Тропонин 1) – биомаркер, който индикира увреждане на миокарда. Дава информация за наличието на сърдечно-съдови заболявания, както и възможност за мониторинг на терапията.

NT-pro BNP (натриевоуретичен пептид)  прохормон, който се покачва при голям брой сърдечни патологии.

Veterinary Cortisol (кортизол) – дава възможност за доказване и изключване на заболяванията – Хиперадреникортицизъм (болест на Къшинг) и Хипоадренокртицизъм (болест на Адисън).

Veterinary T4 (щитовиден хормон)  дава възможност за доказване, изключване и проследяване на заболяванията – Хипотироидизъм и Хипертироидизъм.

TSH (хормон стимулиращ щитовидната жлеза)  използва се за диагностика на разстройствата във функцията на щитовидната жлеза и в частност – диференцирането на централен от периферен Хипотиреоидизъм.

Progesteron (Прогестерон)  полов хормон, който най-често се изследва с цел определяне на подходящия момент за полов контакт и забременяване.