Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

Видеоотоскопия

Ветеринарна клиника София вече разполага с апарат за видеоотоскопия. Той предоставя изключителни възможности за правилна диагностика, манипулации, терапии, хирургии и мониторинг (проследяване) на заболяванията на външното и средното ухо.

За да осигурим възможно най-добрата грижа за всяка животинка, ние сме убедени, че стопанинът трябва да разбере много добре самото изследване, начина на диагностиката, патологичните промени, които са установени и резултатите, които се постигат. Ето защо едно от най-важните предимства на видеоотоскопията е едновременното наблюдение на изображението и от страна на лекаря, и от страна на стопанина.

Какво може да се извършва с това изследване и предимствата му:

  • Прецизен видео преглед на външния ушен канал до ниво тъпанчева мембрана;
  • Много по-прецизното взимане на материал за цитологично, патохистологично и микробиологично изследване;
  • Прецизното отстраняването на чужди тела;
  • Хронологино видеопроследяването на ефекта от започнатата терапия и оздравителния процес;
  • По-прецизно извършване на хирургия на средното и външното ухо.