Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

Лабораторни изследвания

Лабораторията на ветеринарна клиника „София” е отлично оборудвана с най-съвременните технологии, осигуряващи надеждни и бързи резултати.

Апарат за кръвна картина – показва броя, съотношението и размера на различните клетки от кръвта /червени кръвни клетки, различните видове бели кръвни клетки – неутрофили, лимфоцити, еозинофили и тромбоцити/ както и хематокрит, количество хемоглобин и еритроцитни индекси. Тези показатели дават възможност за бърза преценка на състоянието на изследвания пациент – развитие на инфекция, анемия, нарушения в кръвосъсирването, обезводняване и др.

Апарат за биохимичен анализ – дава възможност да се прецени функционалното състояние на редица върешни органи /бъбреци, черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, мускулатура/ и диагностицирането на метаболитни заболявания.

Изследване на урина – биохимия на урината, седимент и специфично тегло – могат да се открият данни за заболявания много органи и системи.

Всички видове изследвания на изпражнения.

Пълен анализ на еритроцитни нарушения – анемии и полицитемии.

Анализ на левкоцитни и тромбоцитни нарушения.

Анализи при нарушения в кръвосъсирването.

Диагностика, контрол и лечение на ендокринологични нарушения.

Клиниката работи и с референтна лаборатория за микробиологични изследвания и антибиограми.

Бързи тестове – клиниката разполага с богат набор от тестове за различни инфекциозни заболявания при кучетата и котките (парвовироза, коронавироза, гана, лейшмания, бруцелоза, котешка панлекопения, котешки коронавирус, котешка левкемия, котешки спин, лаймска болест, анаплазмоза, ерлихиоза), както и тестове за някои паразитни заболявания като Гиардия и Дирофилария.

Клинична патология – в клиниката се прилагат най-съвременните методи за обработване на всички видове биопсични и цитологични материали за диагностика на различни видове неопластични, възпалителни и други заболявания на отделните органи и системи.

Предлагаме следните видове изследвания:

Биопсии – обхванат е много широк диапазон от болестни процеси в различни тъкани и органи:

Хистологични биопсии:
– оперативни материали от абсолютно всички достъпни за изследване органи;
– изследване на пункционни и cor needle биопсии от всички достъпни органи.

Цитологични биопсии:
– цитологично изследване на течности – плеврална, перитонеална, перикардиална, ликвор, БАЛ и др.
– цитологично изследване на отпечатъци от биопсични материали;
– изследване на четкови биопсии и материали, взети чрез ТАБ и ТТАБ;
– цитологично изследване на гинекологични цитонамазки;
– трепанобиопсии – за морфологично изследване на костен мозък;
– цитологични изследвания, включващи типизирането на епителни, мезенхимни и кръглоклетъчни тумори.

Ветеринарна клиника „София” работи в тясно сътрудничество с германската лаборатория Laboklin.