Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001

График

В случай, че искате да запишете час при конкретен лекар от екипа на ветеринарна клиника „София”, моля, уточнете това предварително.

ДенЕкип    
сряда
01.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
четвъртък
02.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
петък
03.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
събота
04.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
неделя
05.08.2018
д-р М. Крайнев
ветеринарен асистент Т. Петров
понеделник
06.08.2018
неработен ден
вторник
07.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
сряда
08.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
четвъртък
09.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
петък
10.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
събота
11.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
неделя
12.08.2018
д-р М. Крайнев
ветеринарен асистент Т. Петров
понеделник
13.08.2018
неработен ден
вторник
14.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
сряда
15.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
четвъртък
16.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
петък
17.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
събота
18.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
неделя
19.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
понеделник
20.08.2018
неработен ден
вторник
21.08.2018
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
сряда
22.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
четвъртък
23.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
петък
24.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р С. Герганова
д-р Б. Ангова
събота
25.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
неделя
26.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
понеделник
27.08.2018
неработен ден
вторник
28.08.2018
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
сряда
29.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
четвъртък
30.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров
петък
31.08.2018
д-р М. Крайнев
д-р Б. Ангова
ветеринарен асистент Т. Петров