Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001

Акупунктура

Екипът на ветеринарна клиника София е обучен и с успех прилага акупунктурата и електроакупунктурата при някои специфични пациенти с мускулно-скелетни увреждания, периферни невропатии и следоперативна рехабилитация след ортопедична хирургия.

Една от основните употреби на електроакупунктурата е да се подпомогне мускулната атрофия, възвръщане на мускулната функция и укрепване на мускулите.

Акупунктурата с успех се прилага и за аналгезия при някои специфични състояния, при които употребата на медикаменти не е препоръчителна или е прилагана, но без успех.

Акупунктура