Зареждане…
Телефон за връзка: +359 888 43 8001 | Клиниката работи само с предварително записани часове!

Условия за ползване

ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма: Вет Мед Груп ЕООД (Vet Med Group Ltd), с ЕИК – 202724470, вписана в Търговския регистър на Република България – № 20160831160429/25.08.2016г.
Седалище и адрес на управление: град София 1504, област София, Община Столична, Район Оборище, ул. Тракия, №41, ет. 6, ап. 14
Адрес за кореспонденция: град София 1504, област София, Община Столична, Район Оборище, ул. Христо Ковачев 38
Телефон: +359 2 843 8000; +359 88 843 8001
Ел. адрес: office@sofiavetclinic.com

АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на www.sofiavetclinic.bg е предмет на авторски права, собственост на фирма Вет Мед Груп ЕООД или на други страни, предоставили изключителните си права на фирма Вет Мед Груп ЕООД за използване. Никаква информация от този уебсайт (в това число писмени текстове, снимки, търговски марки, лога и т.н.) не може да бъде копирана, променяна и използвана за други цели, без изричното разрешение от страна на Вет Мед Груп ЕООД.